TH
EN
MENU

สายพันธุ์ข้าวไทยที่หลากหลาย

ผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศที่แตกต่างและความหลากหลายทางชีวภาพ คือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการ อันก่อให้เกิดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนับพันนับหมื่นสายพันธุ์หลากสีสัน หลากรสชาติ หลากคุณค่าที่เปรียบได้กับของขวัญจากผืนแผ่นดิน พร้อมส่งต่อสืบสานและคัดสรร ด้วยภูมิปัญญา...จากรุ่นสู่รุ่น

เพราะการกินที่หลากหลายกับสายพันธุ์ข้าวที่มากกว่า 20,000 ชนิดจึงเกิดวิถีที่แตกต่างเหล่านี้คือภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับข้าวและอยู่คู่คนไทยตลอดมา


ข้าวหอมพะยอมหรือ ข้าวดอกพะยอม

ข้าวหอมมะลิ 105 หรือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105

ข้าวปิ่นแก้ว

ข้าวอัลฮัม ดุลิลลาฮฺ หรือ ข้าวขาวสตูล

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ข้าวเล็บนก

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

ข้าวสินเหล็ก

ข้าวทับทิมชุมแพ

ข้าวหอมนิล

ข้าวหน่วยเขือ

ข้าวหอมมะลิเวสสันตะระ

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวหอมมะลิแดง

ข้าวเหลืองสร้อยทอง หรือ ข้าวเจ้าเหลือง

ข้าวหอมพะยอมหรือ ข้าวดอกพะยอม

ข้าวหอมมะลิ 105 หรือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105

ข้าวปิ่นแก้ว

ข้าวอัลฮัม ดุลิลลาฮฺ หรือ ข้าวขาวสตูล

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ข้าวเล็บนก

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

ข้าวสินเหล็ก

ข้าวทับทิมชุมแพ

ข้าวหอมนิล

ข้าวหน่วยเขือ

ข้าวหอมมะลิเวสสันตะระ

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวหอมมะลิแดง

ข้าวเหลืองสร้อยทอง หรือ ข้าวเจ้าเหลือง

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้าวเหนียวสันป่าตอง

ข้าวเล้าแตก

ข้าวแลกหลาน

ข้าวเหนียวแดงใหญ่

ข้าวก่ำล้านนา

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้าวเหนียวสันป่าตอง

ข้าวเล้าแตก

ข้าวแลกหลาน

ข้าวเหนียวแดงใหญ่

ข้าวก่ำล้านนา

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

Thai Rice Outlook

related Thai Rice Media